Václav Švec


-???-

Plastové dveře

Produkty > Plastová okna

Plastové dveře
Domovní dveře platí za vizitky obyvatel: domovní dveře nejsou nikdy jedny jako druhé a žádný jiný prvek
fasády nenabízí stavitel
ům, architektům a projektantům tak rozmanité možnosti provedení při povinnosti
dostát zárove
ň velmi extrémním požadavkům. Dveře musí fungovat naprosto spolehlivě, chránit proti
pov
ětrnostním vlivům a zajistit maximální bezpečnost. Systémy domovních dveří VEKA jsou na splně
uvedených nárok
ů připraveny nejenom mimořádnou kvalitou profilů. Jsou konstruovány s přídavnými
výztužemi a mohou být vybaveny speciální uzavírací technikou, bezpe
čnostními kováními a zvláštním
zasklením tak, aby mohly podstatn
ě zpomalovat pokusy o násilné vloupání.
Co do nep
řekonatelné rozmanitosti tvarů a provedení splňují – jako individuální a na míru zhotovený stavební dílce – ty nejvyšší
nároky. Jednoduché, dvojité a pro velké domy i vícenásobné, v klasickém nebo moderním provedení, s výpln
ěmi z bezpečnostního
skla nebo kazetami, jedním nebo n
ěkolika bočními dílci, s hravě vznosnými liniemi nebo elegantně věcnými konturami, zdůrazně
barevnými akcenty nebo atraktivním dekorem – systémy domovních dve
ří VEKA se ideálně hodí pro všechny konstelace osazení v
novostavbách
či renovovaných objektech díky množství konstrukčních variant.
Z d
ůvodu extrémně vysoké odolnosti vůči účinkům povětrnosti a maximální nenáročnosti na ošetřování se tyto dveře dají uchovat
dokonale funk
ční po mnoho let.
Naše dve
ře jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a pevných vícekomorových • PVC profilů VEKA.
• Dve
ře jsou osazeny vícebodovými zámky.
• K zasklení používáme izola
ční skla od českých firem Akuterm a Izos.
• Dve
ře dodáváme v šesti základních barevných odstínech

Systém domovních dveří VEKA Softline

Naše dveře jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a pevných PVC profilů VEKA Softline.

Výhody dveří z PVC profilů VEKA Softline:
• vynikající stabilita, rozměrné ocelové výztuhy s integrovaným svařeným spojem v rozích
• zasklívací drážka v rámu dostatešn
ě hluboká pro všechny běžné výplně, množství různých tvarů a provedení
• telepn
ě dělený práh, dokonalá izolace zabrání ztrátám energie
• rozší
ření prahu v podlaze pro lepší přenos zatížení a tepelnou izolaci
• dvojité t
ěsnění zabraňuje průchodu vzduchu a tepelným ztrátám
• ideální dopln
ěk k okenním systémům SOFTLINE

Systém profilů
vícekomorový systém profilů • se stavební hloubkou 70 mm
• tlouš
ťka stěn 3 mm dle RAL
• elegantní zaoblené hrany
• plošn
ě odsazené
• pohledová ší
řka 159 až 192 mm
• ocelové vyztužení dle p
ředpisů VEKA

Práh
• tepelně dělený práh Alu/PVC
• dokonalé spojení prahu s rámem pomocí specíálních vložek
• max. výška prahu 20 mm pro bezbariérové vstupy


Kvalita
• Gütegemeinschaft Kunststoff-Fenster
• technická kvalita dle RAL GKF a další
• DIN EN ISO 9001


Těsnění
• obíhající dorazové těsnení
• dvojnásobné t
ěsnění prahu
• t
ěsnící profily dané systémem z APTK, TPE nebo silikonu
• standardní barva
černá

Fyzikální požadavky
• telepná izolace dle DIN 4108 a EnEV
• zvuková izolace VDI 2719 SSK
• odolnost proti vloupání dle DIN V ENV 1627-1630 do t
ř. odolnosti 2

Doplňky
speciální podkladní, rozšiřovací a doplňkové profily nabízejí velké množství různých konstrukcí pro vyplnění každého
stavebního otvoru


-???-


-???- | -???-